Club Panorama
tworzą dwie sale taneczne, sala z kompleksem wypoczynkowym, sala VIP, cztery bary oraz taras.

SALA GŁÓWNA
to miejsce skierowane dla miłośników wszelkich odmian muzyki HOUSE oraz ELECTRO.
Tu odbywają się najważniejsze imprezy z udziałem gwiazd polskiej jak również zagranicznej sceny muzycznej.
Wstęp dla wszystkich powyżej 17 roku życia.


SALA DANCE
jest miejscem gromadzącym sympatyków muzyki lat 70, 80, 90 oraz współczesnych.
Wstęp na parkiet mają panie powyżej 18 roku
życia oraz panowie powyżej 21 roku życia.

SALA INKÓW
posiada wygodne loże, bar oraz projektor na którym można oglądać najważniejsze wydarzenia sportowe oraz kanały muzyczne. Odbywają się tu konkursy KARAOKE z nagrodami.


SALA VIP
przeznaczona wyłącznie pod wynajem dla zorganizowania imprezy zamkniętej (tj urodzin, wieczoru kawalerskiego, wieczoru panieńskiego, itp) dla max 20os.


Club Panorama to:

* 100% BEZPIECZEŃSTWA
* WSPANIAŁA MUZYKA KLUBOWA
* APARATURA O MOCY 10000 WAT
* ATRAKCYJNE CENY
* WYGODNY DOJAZD CLUBOWYMI AUTOKARAMI

Lokal posiada strze­żony par­king. Naj­no­wo­cze­śniej­sza apa­ra­tura nagło­śnie­niowa o potęż­nej mocy 10000wat oraz nie­sa­mo­wi­cie efek­towne oświe­tle­nie (tj. sufit ledowy, ściany ledowe, ruchome głowy, ska­nery, pary, stro­bo­skopy) wyzwa­lają ogromne pokłady emo­cji pod­czas sobot­niego wie­czoru. Pro­fe­sjo­nalna ochrona, naj­lepsi DJ-je, sza­leni oświe­tle­niowcy oraz miła obsługa bar­mań­ska zapew­niają naszym klu­bo­wi­czom gwa­ran­cję bez­piecz­nej i gorą­cej zabawy. Dodat­kowo na naszych klien­tów czeka wiele atrak­cji (kon­kursy, pro­mo­cje, występy wiel­kich gwiazd zarówno pol­skiej jak i zagra­nicz­nej sceny muzyki roz­ryw­ko­wej).

W ostat­nim cza­sie w naszym klu­bie wystą­piły takie gwiazdy jak: Kate Ryan, Sep­tem­ber, In Grid, Verona, Akcent (Rumu­nia), Bad Boys Blue, Lutri­cia McNill, Uni­ting Nations, Sta­chur­sky, Man­da­ryna, Vir­gin, Łzy, T. Love, DeMono, Kukiz i Bory­se­wicz, Mezo, D-bomb, Bar­tek Wrona, Queens, Boys, Toples, Top One, Uni­ted, Akcent i wiele innych.

Oraz: Shaun Baker, 2–4 Gro­oves, Back­side Arti­sts, DJ Sul­tana, Master Bla­ster, Kalwi & Remi, Wawa, Greg Access, MBro­ther, dj Hazel, C-bool, Alche­mist Pro­ject, East Club­bers, Wet Fin­gers, Casteam, Krist Van D, 2swe­et­blon­dies, Gro­ove­bu­sterz, Beat­traxx, dj Levy, dj Matush, dj Puoteck i wiele innych.


Isnieje możliwość wynajęcia klubu w celu zorganizowania studniówki, połowinek, imprezy integracyjnej dla firm.

Gorąco zapraszamy na nasze mega imprezy!!!